Znam, nikome danas nije lako!

Blog

2020-04-07 13:01:48

Pedro Kalderon de la Barka je rekao - Život je san.

Sanjam li ja filozofsku dramu čuvenog španskog dramaturga, u kojoj se pita da li je život san ili je san život, ili živim sada u Srbiji ovu filozofsku dramu?

Više ništa ne znam, ne razumem, trudim se da pomognem koliko mogu, ali avaj.

Ćerku i sina zovem na doručak, oni zure u TV i kažu mi - Ne, ne možemo da izostanemo sa časa! Gospode, Ridli Skot, Spilberg, jesu li mogli pretpostaviti da će sve što su režirali tako brzo postati realan život ljudske vrste na planeti zemlji?

Kada me pitaju ko sam, kažem čovek, zemlja mi se zove Srbija, a po nacionalnosti sam Rom. To su mi bili preci. Oni isti koji su se borili u prvom svetskom ratu i spomenicu dobili, bili su Krcunovi kuriri pa im je Jugoslavija napravila spomenik blizu Lazarevca.

Spoj sam nespojivog, onaj gore koji režira naše živote zna kakvu mi je ulogu dodelio. Most sam između različitih kultura, nikad dovoljno crn i nikad dovoljno beo. Prvi mi kažu, nisi ti naš, drugi mi isto to kažu. Na sredini sam, na raskršću...

Da li ste znali da Romi imaju kulturološki obrazac koji zovemo Romanipe?

Romanipe su principi koji služe za opstanak zajednice. Ima ih osam, a ja želim da izdvojim dva meni najomiljenija. Prvi se zove večna sadašnjost, a drugi phralipe, odnosno bratstvo.

Da pojasnim, prvi princip kaže, juče ne postoji, jer je prošlo, sutra ne postoji, jer samo Del, (Bog) zna šta će se desiti. Postoji samo sada, samo danas. Drugi princip se prevodi kao bratstvo, i služi za uzajamno pomaganje, solidarnost i onda kada je teško i onda kada je lepo!

Sada je teško, nikada teže bilo nije. Sada treba pomoći, sada treba biti solidaran. Sada kada je sve stalo. Kada život stane treba pomoći onima koji su najugroženiji! Onima koji su najsiromašniji. Ponavljam, da me neko ne bi pogrešno razumeo, mislim na sve najugroženije ljude!

Prema zvaničnim podacima u Republici Srbiji živi 147.604 ljudi koji se izjašnjavaju kao pripadnici i pripadnice romske populacije, što čini 2,1% celokupnog stanovništva. Prema nezvaničnim podacima njih je gotovo pola miliona. Da bismo bolje razumeli razmere siromaštva romske zajednice, dovoljno je da se osvrnemo na podatke prema kojima jedna četvrtina stanovništva Srbije živi u riziku od siromaštva.

Da, romska zajednica je najsiromašnija u Srbiji. Tačan broj romskih naselja u Srbiji nije poznat, a rezultati nekih istraživanja pokazuju da u Srbiji postoji čak 583 podstandardna romska naselja u kojima živi čak 56.276 Roma i Romkinja. Karakteristika romskih naselja je izrazito loša komunalna infrastruktura. Čak 43,5% romskih naselja su neformalna ili slamovi. Ova naselja ne poseduju gotovo nikakvu infrastrukturu (električnu mrežu, vodovod, kanalizaciju, itd.).

U pretežno uređena ubraja se 44% romskih naselja, a to znači da ova naselja poseduju neki vid infrastrukture. Uređenim se smatra svega 11% romskih naselja. Naselja koja su sačinjena od nekomfornih objekata čine 42,7%, a naselja sa barakama čine 5,3%. U 44,3% romskih naselja u Srbiji ne postoji ulična mreža. Prema statistici čak 9,2% romskih naselja je bez električne energije, ali je, zbog skorašnjih isključenja u nekim naseljima, ovaj procenat danas znatno veći. Bez vodovoda je 27,3% romskih naselja, a bez kanalizacione mreže čak 65.1%.

Pitam, ko vodi računa o ovim ljudima u ovo vreme izolacije, karantina?

Koliko jedan čovek može da izdrži ako živi u ovakvim uslovima i ako je i pre ove pošasti živeo ispod granica ljudskog dostojanstva? Neće oni umreti od korone već od gladi!

Dragi moji, živimo zajedno na ovim prostorima skoro 800 godina a toliko se ne znamo. Stanite sa pričama kako ste u osnovnim školama vi bili jedini koji ste imali romske drugare, kako ste vi bili jedini koji su sa njima pristajali da sede u klupama, jer niko nije hteo. Stanite sa pričama koliko vas je Romkinja dojilo. Ni nas, kao ni vas, nije zaobišao ni jedan rat, već smo rame uz rame sa vama išli u iste.

Braćo Srbi, Romi su uz vas! - Je li to bila parola devedesetih kada nas je ceo svet osuđivao?

Hajde da budemo zajedno, budite vi uz nas i mi uz vas.

Znam, nikome danas nije lako ali budimo solidarni! Pomozimo onima koji nemaju jer sada je to najpotrebnije.

Kada sve ovo prođe, srešćemo se opet u kafanama, na pijacama, ulicama, gradskim trgovima.

Pozdravićemo se i pogledati jedan drugog u oči, kao ljudi, jer znam posle ovoga više nikad ništa neće biti isto.

Online kampanju „Upoznaj, ne sudi!“ podržana je od strane projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ.

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje