DISKRIMINACIJU JE VAŽNO PREPOZNATI, ALI JOŠ VAŽNIJE PROTIV NJE SE BORITI

Blog

2020-10-27 14:52:49

Leskovac, 26.oktobar 2020.

Istraživanja dokazuju da diskriminacija u Srbiji postoji, a da su dikriminaciji najizloženiji Romi. To potvrđuju i slučajevi fizičkog nasilja izazvani predrasudama i stereotipima na nacionalnoj osnovi, kakvih je u poslednjih nekoliko godina bilo u Leskovcu i okolini, ali i u celoj Srbiji. Zato je veoma važno raditi na kampanjama protiv diskriminacije i otklanjanjanju pojava poput sagregacije u školama. Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri - zaključeno je na panel diskusiji Upoznaj, ne sudi! održanoj danas u Leskovcu, u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju.

Diskusija u Leskovcu treća je u nizu panel diskusija u okviru ove kampanje čiji je cilj podizanjе svеsti o problеmu diskriminacijе Roma i podsticanjе na adеkvatno rеagovanjе i prеvеnciju. Nosilac kampanje je Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, a realizator Udružеnjе građana “Tеrnipе” uz podršku projekta Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi Nеmačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

“Iako je izveštaj Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji iz 2019. pokazao da 79 odsto ispitanika smatra da diskriminacija ne sme da postoji bez obzira na to o kojoj se grupi građana radi, primetno je da ispitanici najčešće nisu svesni šta diskriminacija zaista znači i kako se ispoljava. U južnoj Srbiji, gde živi najveći broj Roma, zabeleženi su ekstremni slučajevi diskriminacije Roma, a izveštaj pokazuje da upravo ispitanici koji živе u južnoj i istočnoj Srbiji u najmanjеm procеntu (13%) vidе Romе kao ugrožеnu grupu. Sa druge strane, većina Roma, prema istraživanju Percepcija Roma prema diskriminaciji , ne poznaje mehanizme zaštite protiv diskriminacije. Ova dva podatka jasno ukazuju da je istovremeno potrebno raditi na osvešćivanju građana o tome šta je diskriminacija i na edukaciji Roma gde i kako mogu da potraže zaštitu”, rekao je na početku panela Petar Antić, projektni menadžer projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji , koji sprovodi GIZ.

“Jedan od razloga zbog kojih se mnogi slučajevi diskriminacije Roma ne procesuiraju je i strah samih Roma da diskriminaciju prijave. Peneli poput ovog i druge aktivnosti koje preduzimamo usmereni su upravo ka tome da Rome ohrabrimo da štite svoja prava, ali i da podstaknemo institucije da doslednije pristupe rešavanju slučajeva diskriminacije”, objasnila je Radmila Nešić, predsednica Udruženja građana ”Tеrnipе'” i članica Alijanse protiv diskriminacije Roma. Nešić je objasnila da kampanja Upoznaj, ne sudi! obuhvata i podizanje kapaciteta srednjoškolaca u prevenciji diskriminacije i podršku u organizovanju lokalnih akcija usmerenih ka suzbijanju stereotipa prema Romkinjama.

Na početku panel diskusije prikazan je kratki film u kom su objedinjeni delovi izveštaja elektronskih medija o slučajevima nasilja i diskriminacije koji su se dogodili u poslednjih pet godina u Leskovcu i okolini. Tokom panela i diskusije razmatrani su konkretni slučajеvi diskriminacijе Roma i škola koje pohađaju uglavnom ili samo Romi poput škole “Petar Tasić” u Leskovcu.

“Problem diskriminacije i sagregacije u školama u Srbiji nije novijeg datuma, ali to ne znači da je to opravdanje za ove pojave. Srbija već duže vreme ima zakonodavni okvir koji zabranjuje diskriminaciju, a sprovođenje tih zakonskih mera tokom poslednjih nekoliko godina podržano je i odgovarajućim pravilnicima koji propisuju način postupanja škola i njihovih uprava u slučajevima diskriminacije. Verujem da je veoma važno što je nedavno po prvi put uvedena i obaveza škola da aktivno rade na preventivnim aktivnostima u sprečavanju diskriminacije i stvaranju tolerantne sredine. U sprovođenju tih mera biće veoma značajno da škole imaju podršku lokalne sredine,“ rekla je tokom diskusije Vesna Dasukidis, Republička prosvetna inspektorka Odeljenja za inspekcijeske poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Na panelu je učestvovala i koordinatorka za romska pitanja, Aleksandra Stojanović, koja je izjavila da Leskovac ima mehanizme borbe protiv diskiriminacije, Savet za bezbednost i besplatnu pravnu pomoć za Rome i da se na rešavanju problema radi. Predstavnica nevladine organizacije “Praksis”, Marija Dražović, istakla je da problem u sprečavanju i rešavanju problema sagregacije u školama, poput škole „Petar Tasić“ u kojoj Romi čine 90 odsto đaka, leži u implementaciji zakona i mera koje postoje. Osvrćući se na tri uzastopna slučaja nasilja nad Romima u 2019. godini u Leskovcu, predstavnik nevladine organizacije “Rosa”, Zoran Saitović, podvukao je negativnu ulogu medija u borbi protiv diskriminacije, jer u velikom broju slučajeva kroz svoje izveštavanje minimiziraju slučajeve diskriminacije i ne izveštavaju objektivno.

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje