Video blog

Na ovoj stranici objavljivaće se video blog – snimci sa intervjuima javnih ličnosti, uticajnih osoba na društvenim mrežama, predstavnicima državnih institucija, aktivistima, mladima, stručnjacima za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i borbu protiv diskriminacije, i mnogim drugima koji će podeliti svoja lična iskustva sa diskriminacijom, stereotipima i predrasudama. Pored toga, na ovom mestu nalaziće se i drugi video sadržaji, kratki filmovi nastali u okviru ove kampanje i prilozi koji skreću pažnju na štetne posledice diskriminacije Roma i na mogućnosti za njeno suzbijanje.

Najnovije vesti

Upoznaj, ne sudi

2020-12-15 09:56:01

Video blog

"Upoznaj, ne sudi!" Lachi rjat Vojvodino

"Upoznaj, ne sudi!" Lachi rjat Vojvodino

2020-10-02 09:56:01

Video blog

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Pekara"

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Pekara"

2020-10-01 09:56:01

Video blog

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Ko su Romi"

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Ko su Romi"

2020-10-01 09:55:22

Video blog

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Telefon"

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Telefon"

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje