Panel diskusije

Panel diskusije na temu diskriminacije Roma održavaju se u gradovima (Beograd, Novi Sad, Kruševac, Niš i Leskovac) u toku 2020. godine. Ova aktivnost sprovodi se u partnerstvu sa NSRNM i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, koji će predstaviti rezultate aktuelnih istraživanja koje sprovode u okviru svojih nadležnosti. Panelisti su predstavnici MRZBSP, Kancelarije potpredsednice Vlade koja predsedava Koordinacionim telom za praćenje sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025, Ministarstva unutrašnjih poslova, opštinski i gradski predstavnici, predstavnici NSRNM i predstavnici nevladinih organizacija. Ideja je bila da se ove diskusije održavaju vežu za datume kojima se obeležavaju zaštita ljudskih prava i zaštita od diskriminacije, ali su zbog vanrednog stanja pomerene i prilagođene novonastalim okolnostima.

Najnovije vesti

Upoznaj, ne sudi

2020-12-15 11:51:44

Panel diskusije

SRBIJA MORA DA PRATI NOVU EVROPSKU STRATEGIJU U BORBI PROTIV ANTI-ROMIZMA I DISKRIMINACIJE ROMA

“Evropska unija nedavno je usvojila novi Strateški okvir za ravnopravnost, uključivanje i participaciju Roma do 2030.godine, koji kao dva osnovna cilja EU postavlja smanjenje udela Roma...

2020-10-13 11:51:44

Panel diskusije

Informisanost o pravima i poverenje u institucije ključni za prevazilaženje diskriminacije manjina

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016‒2025, dovela je do određenih pomaka u rešavanju problema diskriminacije Roma, ali i pored toga, uočavaju se...

2020-03-25 15:11:57

Panel diskusije

Panelom u Nišu počela kampanja Upoznaj,ne sudi

Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri. Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koje još uvek postoje na svim nivoima društva

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje