Akcije u srednjim školama

Deset članova učeničkih parlamenata iz deset različitih škola, koji će prethodno proći specijalizovanu obuku (letnju školu) organizovaće edukacije među svojim vršnjacima kako bi promovisali toleranciju i pružili saznanja o štetnim efektima predrasuda i diskriminacije prema Romima. Oni će organizovati akcije sa svojim vršnjacima koristeći mobilne telefone, društvene mreže i kreirati zanimljive sadržaje (fotografije, video klipove i tekstove) sa ciljem da animiraju što veći broj mladih širom Srbije. U sprovođenju svojih aktivnosti, vršnjački edukatori će koristiti Publikaciju za borbu protiv predrasuda prema Romima, Priručnik za vršnjačke edukatore i unapred pripremljen promotivni materijal, a sve aktivnosti će se promovisati putem medija.

Najnovije vesti

Upoznaj, ne sudi

Trenutno nema vesti u izabranoj kategoriji

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje