O kampanji „Upoznaj, ne sudi“

Predrasude prema Romima i dalje su široko rasprostranjene u Srbiji i nastavljaju da motivišu diskriminatorno ponašanje i nasilje nad pripadnicima ove populacije. U srpskoj javnosti o Romima i Romkinjama se retko govori u pozitivnom kontekstu. Romi privlače pažnju samo kada se izveštava o kakvom incidentu ili nehigijenskim uslovima u kojima najčešće žive. Predrasude prema Romima preovlađuju među mladima iz većinskog stanovništva koji imaju malo ili nimalo interakcije sa svojim vršnjacima iz romske zajednice i koji pokazuju alarmantno visok nivo etničke distance prema Romima. Devojčice i žene romske nacionalnosti obično doživljavaju višestruku diskriminaciju unutar i izvan romske zajednice, što je dodatna prepreka za njihovo ostvarivanje Ustavom i zakonima garantovanih prava.

Kroz kampanju «Upoznaj, ne sudi», Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije (MRZBSP), u partnerstvu sa Udruženjem građana „Ternipe“, Centrom E8, Romskom ženskom mrežom Srbije i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine (NSRNM), želi da utiče na promenu stavova društva kroz osnaživanje mladih ljudi da efikasno odgovore na predrasude i diskriminaciju, sprovođenjem kampanje za eliminisanje stereotipa i osnaživanjem Romkinja da preduzmu adekvatne akcije protiv višestruke diskriminacije.

U okviru kampanje biće distribuirane video poruke protiv stereotipa uz angažovanje mladih influensera, organizovati anti-diskriminacione akcije u 10 srednjih škola, kao i održavati panel diskusije sa ciljem podizanja sveti o ovom problemu i iniciranja pokretanja aktivnosti u cilju prevencije i boljeg reagovanja u slučajevim diskriminacije i nasilja prema Romskoj zajednici.

Najnovije vesti

Upoznaj, ne sudi

2020-03-25 15:01:53

Blog

Počinje Mesec romskog ženskog aktivizma Rana udaja nije deo romske kulture- Upoznaj, ne sudi!

U okviru tradicionalne akcije Mesec romskog ženskog aktivizma, 8.marta 2020.godine na Međunarodni dan žena, Romska ženska mreža započinje kampanju Rana udaja nije deo romske kulture – Upoznaj ne sudi!

2020-03-25 14:52:49

Blog

Romkinje koje ruše predrasude

Životna priča Radmile i Silvije Nešić, majke i ćerke iz Pirota, samo je jedan od primera koji u okviru kampanje Mesec dana romskog ženskog aktivizma ukazuje koliko su pogrešne i štetne predrasude i stereotipi o Romima i Romkinjama

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje