O kampanji „Upoznaj, ne sudi“

Predrasude prema Romima i dalje su široko rasprostranjene u Srbiji i nastavljaju da motivišu diskriminatorno ponašanje i nasilje nad pripadnicima ove populacije. U srpskoj javnosti o Romima i Romkinjama se retko govori u pozitivnom kontekstu. Romi privlače pažnju samo kada se izveštava o kakvom incidentu ili nehigijenskim uslovima u kojima najčešće žive. Predrasude prema Romima preovlađuju među mladima iz većinskog stanovništva koji imaju malo ili nimalo interakcije sa svojim vršnjacima iz romske zajednice i koji pokazuju alarmantno visok nivo etničke distance prema Romima. Devojčice i žene romske nacionalnosti obično doživljavaju višestruku diskriminaciju unutar i izvan romske zajednice, što je dodatna prepreka za njihovo ostvarivanje Ustavom i zakonima garantovanih prava.

Kroz kampanju «Upoznaj, ne sudi», Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije (MRZBSP), u partnerstvu sa Udruženjem građana „Ternipe“, Centrom E8, Romskom ženskom mrežom Srbije i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine (NSRNM), želi da utiče na promenu stavova društva kroz osnaživanje mladih ljudi da efikasno odgovore na predrasude i diskriminaciju, sprovođenjem kampanje za eliminisanje stereotipa i osnaživanjem Romkinja da preduzmu adekvatne akcije protiv višestruke diskriminacije.

U okviru kampanje biće distribuirane video poruke protiv stereotipa uz angažovanje mladih influensera, organizovati anti-diskriminacione akcije u 10 srednjih škola, kao i održavati panel diskusije sa ciljem podizanja sveti o ovom problemu i iniciranja pokretanja aktivnosti u cilju prevencije i boljeg reagovanja u slučajevim diskriminacije i nasilja prema Romskoj zajednici.

Najnovije vesti

Upoznaj, ne sudi

2020-10-01 09:56:01

Video blog

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Ko su Romi"

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Ko su Romi"

2020-10-01 09:55:22

Video blog

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Telefon"

Upoznaj, ne sudi! - Kratak Video "Telefon"

2020-04-10 13:13:21

Blog

Najugroženiji su najugroženiji

Dok svi prilagođavaju radu od kuće, menjaju svoje dnevne rutine i bave se iščitavanjem gomile vesti o korona virusu, državni organi u uslovima vanrednog stanja užurbano rade na preduzimanju mera za suzbijanje epidemije.

2020-04-07 13:01:48

Blog

Znam, nikome danas nije lako!

Pedro Kalderon de la Barka je rekao - Život je san. Sanjam li ja filozofsku dramu čuvenog španskog dramaturga, u kojoj se pita da li je život san ili je san život, ili živim sada u Srbiji ovu filozofsku dramu? Više ništa ne znam, ne razumem, trudim se da pomognem koliko mogu, ali avaj.

2020-04-06 16:21:26

Blog

Ne pomaže svaka pomoć

Uverenje da je postavljanje rampi značajna pomoć osobama sa invaliditetom, pokazuje koliko o njihovoj realnosti malo znamo. Ako ništa drugo, naučimo bar da ne mazimo pse vodiče ili druge životinje koje pomažu osobama sa invaliditetom – jer one rade

2020-03-25 15:11:57

Panel diskusije

Panelom u Nišu počela kampanja Upoznaj,ne sudi

Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri. Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koje još uvek postoje na svim nivoima društva

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje