Blog

Na ovoj stranici objavljivaće se tekstovi stručnjaka iz oblasti zaštite ljudskih prava i diskriminacije, predstavnika nacionalnih i lokalnih institucija koje su nadležne za zaštitu od diskriminacije, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, socijalnu inkluziju Roma, aktivista, mladih koji učestvuju u realizaciji kampanje, predstavnika organizacija civilnog društva i mnogih drugih. Cilj ovih tekstova je da pruže uvid u lična iskustva i različita mišljenja i perspektive o diskriminaciji prema Romima, o njenim uzrocima i posledicama, kao i o konkretnim problemima i mogućim rešenjima za njeno suzbijanje.

Najnovije vesti

Upoznaj, ne sudi

2020-03-25 14:52:49

Blog

Romkinje koje ruše predrasude

Životna priča Radmile i Silvije Nešić, majke i ćerke iz Pirota, samo je jedan od primera koji u okviru kampanje Mesec dana romskog ženskog aktivizma ukazuje koliko su pogrešne i štetne predrasude i stereotipi o Romima i Romkinjama

Kampanja "Upoznaj, ne sudi!" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koju realizuje udruženje građana "Ternipe" uz podršku Nemačke razvojne saradnje